Privacyreglement

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden.

Privacyreglement van het Cantiamo Zwolle  versie 15-5-2018

De volgende aspecten zijn van belang:

1. Ledenlijst

Er is een ledenlijst, wie is wie in Cantiamo april 2018.pdf, die verspreid is onder de leden. Deze bevat per lid: Voor- en achternaam, stemsoort, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres alsmede een foto voor de herkenbaarheid. Deze zal bij wijziging wie is wie in Cantiamo.pdf gaan heten dus zonder maand en jaar, zodat er een recent exemplaar is en geen gegevens van oud-leden beschikbaar blijven. Tevens heeft de secretaris een lijst met emailadressen van de leden, waaraan ook het emailadres van de dirigent is toegevoegd. Ook is er een verzameling van foto's van de leden waaraan ook die van de dirigent is toegevoegd. Doel : Overzichtelijk bijhouden van alle gegevens die nodig zijn om het koor te laten functioneren. Fysieke plaats : PC secretaris Toegang : alleen de secretaris Correctie : bij wijziging (vertrek of aanmelding van een lid) wordt het bestand aangepast en verspreid onder de leden van het koor. Beveiliging en verstrekken van gegevens aan derden : De PC van de secretaris is beveiligd met de standaard beveiliging van Windows, de update hiervan verloopt automatisch. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt.

2. Financiële administratie

Financiële administratie (Excelbestand), met daarin o.a. de volgende gegevens: a. Ledenadministratie: Naam lid, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, stemsoort en maandelijks contributiebedrag b. Financiële administratie (niet digitaal, maar op papier) - IBAN-rekeningnummer van de leden - Naam crediteur en IBAN-rekeningnummer, w.o. de dirigent Doel : Overzichtelijk bijhouden van alle gegevens die nodig zijn om het koor te laten functioneren. Fysieke plaats : PC penningmeester Toegang : alleen de penningmeester Toestemming en correctie : eenmaal per jaar wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de leden van het koor. Beveiliging en verstrekken van gegevens aan derden : De PC van de penningmeester is beveiligd met de standaard beveiliging van Windows, de update hiervan verloopt automatisch. Bovendien is op de computer Norton security, inclusief antivirus, geïnstalleerd en er wordt regelmatig een update uitgevoerd. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt.

3. Website

De website, www.Cantiamo Zwolle.nl, bevat telefoonnummer van de secretaris zodat belangstellenden desgewenst kunnen bellen en wat gegevens over de dirigent, zodat belangstellenden zich een oordeel over de kwaliteit van de dirigent kunnen vormen.

4. Back-up

De secretaris en de penningmeester maken maandelijks een back-up op een USB stick.

 

 

Inzagerecht, verwijdering en aanpassing:

Via de ledenadministratie van Cantiamo kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Cantiamo zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Cantiamo je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie/secretaris.