We houden je privégegevens privé

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden.

We vragen wel gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 9 mei 2018.

Je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we je de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor alle lid maatschap gegevens.

Welke gegevens verwerkt Cantiamo en voor welk doel:

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

Voor welk doel:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Cantiamo;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving:
Cantiamo gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Cantiamo.

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Het bestuur van de Cantiamo.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Op een lokale computer en een ledenlist (papier).

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Cantiamo verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Cantiamo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

Heb je vragen of klachten?

Geen probleem. Meen contact op met de secretaris  en/of bestuur. Gebruik eventueel het contactformulier op de site.

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je gratis inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Meen contact op met de secretaris.

 

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Het bestuur van de vereniging.

Inzagerecht, verwijdering en aanpassing:

Via de ledenadministratie van Cantiamo kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Cantiamo zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Cantiamo je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie/secretaris.